Primaria Cuza Voda Calarasi

Stiri si noutati

 • Publicatie casatorie BRACACIU CONSTANTIN

  - Detalii

 • ANUNT COLECTIV pentru comunicare prin publicitate Nr.2550/27.06.2018

  - Detalii

 • Comunicare de acceptare Marcu Vasile

  - Detalii

 • Oferta Vanzare Popescu Garabet Alexandru

  - Detalii

 • Oferta Vanzare Titrade Vasile

  - Detalii

 • Oferta Vanzare Vasile Vasile

  - Detalii

 • Comunicare de acceptare Mihai Ionel

  - Detalii

 • Oferta Vanzare Toma Iordan

  - Detalii

 • Nomenclatura stradala

  - Detalii

Legislatie Primaria Cuza Voda Calarasi

Legea 215/2001 - privind administratia publica locala - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 188/1999 - privind Statutul functionarilor publici - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 53/2003 - privind codul muncii - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 393/2004 - privind Statutul alesilor locali - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 273/2006 - privind finantele publice locale - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 227/2015 - privind Codul fiscal - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 207/2015 - privind codul de procedura fiscala - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 119/1996 - privind starea civila - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Ordonanta Guvern 28/2008 - privind registrul agricol - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 17/2014 - privind vanzarea/cumpararea de terenuri agricole situate in extravilan - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 18/1991 , Legea 1/2000 , Legea 247/2005 , Hotarare Guvern 890/2005 - privind fondul funciar - republicate cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 161/2005 - privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 176/2010 - privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 481/2004 - privind protectia civila - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 7/2004 - privind Codul de conduita a functionarilor publici - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 416/2001 - privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a acestei legi - Link lege
Legea 277/2011 - privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a acestei legi - Link lege
Legea 61/1993 - privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 577/2008 privind Normele metodologice de aplicare a acestei legi - Link lege
Ordonanta de Urgenta Guvern 111/2010 - privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 1291/2012 privind Normele metodologice de aplicare a acestei legi - Link lege
Legea 248/2015 - privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a H.G. nr. 15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a acestei legi cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi - Link lege
Hotarare Guvern 422/2013 - privind aprobarea programelor nationale de sanatate si a Ordinului 267/1253 din 21 martie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni care nu beneficiaza de lapte matern - Link lege
Ordonanta de Urgenta Guvern 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. 920/2011 privind Normele metodologice de aplicare a acestei ordonante cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege
Legea 17/2000 - privind asistenta sociala a persoanelor varstnice - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Link lege