Primaria Cuza Voda Calarasi

Stiri si noutati

 • Publicatie casatorie BRACACIU CONSTANTIN

  - Detalii

 • ANUNT COLECTIV pentru comunicare prin publicitate Nr.2550/27.06.2018

  - Detalii

 • Comunicare de acceptare Marcu Vasile

  - Detalii

 • Oferta Vanzare Popescu Garabet Alexandru

  - Detalii

 • Oferta Vanzare Titrade Vasile

  - Detalii

 • Oferta Vanzare Vasile Vasile

  - Detalii

 • Comunicare de acceptare Mihai Ionel

  - Detalii

 • Oferta Vanzare Toma Iordan

  - Detalii

 • Nomenclatura stradala

  - Detalii

Structura Consiliului local Cuza Voda

CONSILIERII LOCALI AI COMUNEI CUZA VODA

 

EI SUNT ALESII DUMNEAVOASTRA !

PE EI I-ATI MANDATAT SA CONDUCA DESTINELE COMUNEI, PRIN URMARE SUNT TRUP SI SUFLET LA DISPOZITIA COMUNITATII LOCALE PE DURATA ÎNTREGULUI MANDAT.


Structura Consiliului Local 2016 - 2020

 • TOMA GHEORGHE
 • BOTEA DUMITRU
 • STEFAN ADRIAN-CATALIN
 • MARIN STEFAN-OTTO
 • CEAUSESCU MONICA-SILVIA
 • MISTODE-MICLEA CRISTIAN
 • POPA ANGHEL ADRIAN
 • VLASCEANU VASILE
 • BUZOIANU VIOREL
 • CERBUREANU IOANA
 • RADU ALEXANDRU-STEFAN
 • STANCU IONEL
 • TUNSU ADRIAN-IONUT


Structura Consiliului Local 2012 - 2016

 • BOTEA DUMITRU
 • BOTEA GABRIEL CONSTANTIN
 • CERBUREANU IOANA
 • CHIRITA ARSINICA ANDREEA
 • LEAHU IONEL
 • MARIN STEFAN OTTO
 • POPA ANGHEL ADRIAN
 • STANCU IONEL
 • TOMA GHEORGHE
 • TUNSU ADRIAN IONUT
 • VLASCEANU VASILE

2008 - 2012

FIECARE CONSILIER LOCAL ACORDA CETATENILOR COMUNEI DIN ZONA ARONDATA (SATUL DE CARE APARTINE) CONSULTANTA SI ASISTENTA DE SPECIALITATE ÎN PROBLEME JURIDICE, ECONOMICE, SOCIALE SAU ORICE ALTE PROBLEME CETATENESTI SI DE BUNA CONVIETUIRE.

     NU EZITATI SA VA CONTACTATI ALESII LOCALI INDIFERENT DE PROBLEMA CU CARE VA CONFRUNTATI. EI SUNT MANDATATI SA ASIGURE CRESTEREA NIVELULUI DE TRAI AL LOCALITATII SI SA URMAREASCA ÎNDEPLINIREA INTERESELOR CETATENILOR COMUNEI CUZA VODA.

STRUCTURA CONSILIULUI LOCAL (pe mandate), 2008 - 2012:

 • Partidul National Liberal .......................................... 6 mandate:
  • Toma Gheorghe
  • Marcu Ion
  • Flangea Niculina
  • Marcu Nicolescu Florentina
  • Popa Anghel Adrian
  • Achim Gelu
 • Partidul Social Democrat ........................................ 4 mandate: 
  • Vlasceanu Vasile
  • Simion Gabriela
  • Botea Gabriel Constantin
  • Ceausescu Luminita Maria
 • Partidul Democrat Liberal ....................................... 3 mandate:
  • Nabargeac Ion
  • Robulet Gheorghe
  • Olarasu Mircea

......................................................................................................................

......................................................................................................................

STRUCTURA CONSILIULUI LOCAL (pe mandate), 2004 - 2008:

 • Partidul National Liberal .......................................... 6 mandate:
  • Achim Gelu
  • Deiu Marian
  • Briceag Nicolae
  • Marcu Ion
  • Marcu Nicolescu Florentina
  • Medeleanu Vasile
 • Partidul Social Democrat ........................................ 5 mandate:
  • Simion Gabriela
  • Vlasceanu Vasile
  • Robulet Gheorghe
  • Ceausescu Luminita
  • Dan Nicolae
 • Partidul Democrat .................................................... 1 mandate:
  • Flangea Niculina
 • Partidul Romania Mare ........................................... 1 mandate:
  • Constantin Dumitru

......................................................................................................................

......................................................................................................................

STRUCTURA CONSILIULUI LOCAL (pe mandate), 2000 - 2004:

 • ApR .......................................... 6 mandate:
  • Dumitru Gheorghe (trecut ulterior la PSD)
  • Robulet Gheorghe (trecut ulterior la PSD)
  • Arpasanu Gheorghe Virgil (trecut ulterior la PSD)
  • Raducu Constantin (trecut ulterior la PNL)
  • Ceausescu Luminita (trecut ulterior la PSD)
  • Flangea Niculina (trecut ulterior la PD)
 • PDSR ........................................ 4 mandate:
  • Vlasceanu Vasile
  • Chitu Ion
  • Ceausescu Gheorghe
  • Popa Marian
 • PUR .................................................... 2 mandate:
  • Deiu Marian
  • Stancu Hariton (inlocuit ulterior de supleantul Mihalache Ion)
 • UFD ........................................... 1 mandate:
  • Marcu Ion (trecut ulterior la PNL)

 

Obligatiile alesilor locali

(extras din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali)

     ART. 45

    Alesii locali, în calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

    ART. 46

    Consilierii locali si consilierii judeteni sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca în cuvântul lor sau în relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

    ART. 47

    Alesii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

    ART. 48

    Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

    ART. 49

    Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

    ART. 50

    (1) Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.

    (2) Alesii locali sunt obligati ca, în exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, întâlniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetatenii.

    (3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei sau orasului, respectiv a secretarului general al judetului sau al municipiului Bucuresti.

    ART. 51

    Alesii locali au îndatorirea de a-si perfectiona pregatirea în domeniul administratiei publice locale, urmând cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate în acest scop de institutiile abilitate.

    ART. 52

    (1) Consilierii locali si consilierii judeteni, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situatiile prevazute în regulamentul de functionare.

    (2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari întrucât se afla în îndeplinirea unei însarcinari oficiale, precum si în alte cazuri stabilite prin regulamentul de functionare a consiliului.

    ART. 53

    Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate în exercitarea unei activitati private.

    ART. 54

    (1) Primarii si viceprimarii sunt obligati sa depuna declaratia de avere la prefect, în termen de 3 zile de la validare, în cazul primarului, respectiv de la alegere, în cazul viceprimarului. Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene depun declaratia de avere în termen de 10 zile de la alegere, la Ministerul Administratiei si Internelor.

    (2) Prevederile legale în vigoare privitoare la declaratia de avere se aplica în mod corespunzator.