Primaria Cuza Voda Calarasi

Stiri si noutati

 • Anunt Colectiv pentru comunicare prin publicitate

  - Detalii

 • Buget 2018

  - Detalii

 • Proiecte Depuse la Ministerul Dezvoltarii

  - Detalii

 • Achizitii 2016-2017

  - Detalii

 • Anunt angajare

  - Detalii

 • Publicatie casatorie Nisip Adrian Ionel

  - Detalii

 • Publicatie casatorie Mistode Miclea Cristian

  - Detalii

Hotarari adoptate

Hotararea numarul 84 din 2017 - insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi
Descarca
Hotararea numarul 34 din 2017 - aprobarea bugetului local pe anul 2017, al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi
Descarca
Hotararea numarul 33 din 2017 - aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2016
Descarca
Hotararea numarul 32 din 2017 - aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2016
Descarca
Hotararea numarul 31 din 2017 - completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Cuza Voda nr.18/1999 , privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi
Descarca
Hotararea numarul 30 din 2017 - utilizarea excedentului anului 2016, in anul 2017, pentru finantarea cheltuierilor instituriilor publice finantate integral din venituri proprii (Sursa E)
Descarca
Hotararea numarul 29 din 2017 - cofinantarea obiectivului de investitii "Modernizarea drumuri de interes local in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi"
Descarca
Hotararea numarul 28 din 2017 - cofinantarea obiectivului de investitii "Reabilitarea si modernizare unitate sanitara in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi"
Descarca
Hotararea numarul 27 din 2017 - cofinantarea obiectivului de investitii "Construire sediu primarie in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi"
Descarca
Hotararea numarul 26 din 2017 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri de interes local in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi", precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia
Descarca
Hotararea numarul 25 din 2017 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizare unitate sanitara, in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi", precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia
Descarca
Hotararea numarul 24 din 2017 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Constructie sediul primarie in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi", precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia
Descarca
Hotararea numarul 23 din 2017 - angajarea unei societati specializate in consultanta pentru intocmirea "Strategiei de Dezvoltare Locala 2017 - 2020, a comunei Cuza Voda, judetul Calarasi
Descarca
Hotararea numarul 22 din 2017 - aprobarea realizarii proiectelor de anvelopare cladiri publice si depunerea lor in cadrul axei 3.1 B a Programului Operational Regional
Descarca
Hotararea numarul 21 din 2017 - aprobarea investitie "Extinderea sistemului de iluminat public stradal in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi"
Descarca
Hotararea numarul 20 din 2017 - aprobarea investitie "Extinderea sistemului de iluminat public stradal in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi"
Descarca
Hotararea numarul 19 din 2017 - aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru investitia "Modernizare drumuri de interes local in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi"
Descarca
Hotararea numarul 18 din 2017 - aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru investitia "Reabilitarea si modernizare unitate sanitara, in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi"
Descarca
Hotararea numarul 17 din 2017 - aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru investitia "Constructie sediu primarie in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi"
Descarca
Hotararea numarul 16 din 2017 - reglementarea sanctiunilor si instalarea placutelor de orientare si avertizare pentru depozitarea deseurilor de catre cetatenii comunei CUZA VODA, judetul Calarasi
Descarca
Hotararea numarul 15 din 2017 - stabilirea unor masuri pentru punerea in executare a mandatelor judecatoresti prin care s-a dispus sanctiunea prestarii unor activitati in folosul comunitatii CUZA-VODA, judetul Calarasi
Descarca
Hotararea numarul 13 din 2017 - aprobarea procedurii pentru inregistrarea, evidenta, radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii si unele reguli privind circulatia acestora in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi
Descarca
Hotararea numarul 12 din 2017 - analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestru II 2016 si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 2016 - 2019
Descarca
Hotararea numarul 11 din 2017 - aprobarea P.U.Z. DEZVOLTARE ACTIVITATI ECONOMICE ZONA P.C.T.F. - CHICIU, JUDETUL CALARASI, COMUNA CUZA VODA, in vederea schimbarii functiunii din zona cu destinatie speciala - S25 - punct de trecere frontiera in zona cu functiunea industrie/depozitare, beneficiar: JUDETUL CALARASI
Descarca
Hotararea numarul 10 din 2017 - aprobarea P.U.Z. - RECOMPARTIMENTARE SI EXTINDERE BRUTARIE SI SPATIU COMERCIAL, COMUNA CUZA VODA, SAT CEACU, U.T.R. 2 - cu functiunea dominanta de locuinte, in vederea aprobarii indicatorilor urbanistici pentru zona comert/servicii, prevazute in P.U.G. si Regulamentul Local de Urbanism aferent, beneficiar: S.C. MARIANDRA S.R.L.
Descarca
Hotararea numarul 6086 din 29.12.2016 - aprobarea P.U.Z. - RECOMPARTIMENTARE SI EXTINDERE BRUTARIE SI SPATIU COMERCIAL, COMUNA CUZA VODA, SAT CEACU, U.T.R. 2 - cu functiunea dominanta de locuinte, in vederea aprobarii indicatorilor urbanistici pentru zona comert/servicii, prevazute in P.U.G. si Regulamentul Local de Urbanism aferent, beneficiar: S.C. MARIANDRA S.R.L.
Descarca
Hotararea numarul 47 din 2016 - aprobarea Intelegerii de Cooperare intre comuna Cuza Voda, judetul Calarasi, din Romania si localitatea Sadova,raionul Calarasi, din Republica Moldova
Descarca
Hotararea numarul 46 din 2016 - rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Descarca
Hotararea numarul 31 din 2016 - constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
Descarca
Hotararea numarul 30 din 2016 - alegerea Viceprimariului comunei Cuza Voda
Descarca
Hotararea numarul 29 din 2016 - alegerea Presedintelui de sedinta
Descarca
Hotararea numarul 28 din 2016 - declararea Consiliului local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi
Descarca
Hotararea numarul 27 din 2016 - Validarea mandatelor consilierilor
Descarca
Hotararea numarul 26 din 2016 - Alegerea Comisiei de validare
Descarca
Hotararea numarul 25 din 2016 - implementarea proiectului "Modernizare si reabilitare camin cultural in sat Calarasii Vechi, comuna Cuza-Voda"
Descarca
Hotararea numarul 24 din 2016 - incetarea contractului de concesiune nr 3723/2004
Descarca
Hotararea numarul 23 din 2016 - rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Descarca
Hotararea numarul 22 din 2016 - atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Cuza-Voda a unei suprafete de teren
Descarca
Hotararea numarul 21 din 2016 - constatarea incetarii de drept a mandatului de viceprimar al comunei Cuza-Voda
Descarca
Hotararea numarul 20 din 2016 - implementarea proiectului "Modernizarea drumului de acces agricol in comuna Cuza-Voda"
Descarca
Hotararea numarul 19 din 2016 - acordarea unei sume doamnei Stroe Adriana ca ajutor de urgenta pentru refacerea locuintei
Descarca
Hotararea numarul 18 din 2016 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Descarca
Hotararea numarul 17 din 2016 - infiintarea unei asociatii sportive in comuna Cuza-Voda
Descarca
Hotararea numarul 16 din 2016 - aprobarea modificarii organigramei
Descarca
Hotararea numarul 15 din 2016 - atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Cuza-Voda a unor suprafete de teren
Descarca
Hotararea numarul 14 din 2016 - aprobarea cheltuielilor neeligibile actualizate ale obiectivului de investitie "Modernizare strazi in comuna Cuza-Voda, judetul Calarasi"
Descarca
Hotararea numarul 13 din 2016 - aprobarea participarii comunei Cuza Voda la constituirea parteneriatului Grupul de Actiune Locala "Baraganul de Sud-Est"
Descarca
Hotararea numarul 12 din 2016 - implementarea proiectului "Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi"
Descarca
Hotararea numarul 11 din 2016 - rectificarea bugetului local pe anul 2016
Descarca
Hotararea numarul 10 din 2016 - prelungirea contractului de inchiriere nr. 240/9393/2003
Descarca
Hotararea numarul 09 din 2016 - utilizarea excedentului anului 2015 in 2016
Descarca
Hotararea numarul 08 din 2016 - incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015
Descarca
Hotararea numarul 07 din 2016 - stimularea participarii in invatamantul prescolar
Descarca
Hotararea numarul 06 din 2016 - stabilirea modalitatii de inscriere in registrul agricol
Descarca
Hotararea numarul 05 din 2016 - aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici
Descarca
Hotararea numarul 04 din 2016 - aprobarea planului de actiuni si lucrari pentru anul 2016
Descarca
Hotararea numarul 03 din 2016 - aprobarea bugetului local pe anul 2016
Descarca
Hotararea numarul 02 din 2016 - utilizarea excedentului anului 2015 in anul 2016
Descarca
Hotararea numarul 01 din 2016 - acoperirea din excedentul bugetului local pe 2014
Descarca
Hotararea numarul 01 din 2007 -Hot nr.01-2007-rectificare BUGET - echilibrare 2006
Descarca
Hotararea numarul 40 din 2007 -Modificare organigrama
Descarca
Hotararea numarul 39 din 2007 - rectificare BUGET
Descarca
Hotararea numarul 38 din 2007 -Atestare apartenenta teren la domeniul privat al comunei
Descarca